Мамандығы 04130100 «Менеджмент» (қолдану салалары бойынша).

Біліктілігі 4S04130101 «Менеджер».

Оқыту тілі: мемлекеттік, орыс.


Оқыту мерзімі:

Негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.
«Менеджер»- қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды жоспарлайды, бағалау мен кадрлық аудит жүргізеді. Менеджер –тұрақты қызметте отырады. Кәсіпорын немесе фирма қызметінің нақты бір түрлері бойынша шешім қабылдау саласында өкілеттіліктерді жүктейтін жетекші немесе басқарушы.

Әлеуметтік серіктестер:«АО «НК «КТЖ», «KEGOC»